هزینه

شما اینجا هستید

هزینه اکتساب مشتری-پاسخ

هزینه اکتساب مشتری-پاسخ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

شماره ۱، هزینه کلیک روی هر کلمه کلیدی ۷۵ سنت بود که هر مشتری رو به سمت وبسایت ما هدایت می‌کرد ما می‌دونیم که می‌خواهیم ۴۰۲۵ مشتری داشته باشیم که سایت‌مون رو بازدید می‌کنند، و از اینرو اگر این دو رو در هم ضرب کنیم، متوجه می‌شیم که هزینه‌مون معادل ۳۰۱۸ دلاره.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟