هدف کمینه محصول پذیرفتنی

شما اینجا هستید

هدف کمینه محصول پذیرفتنی-پاسخ

هدف کمینه محصول پذیرفتنی-پاسخ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

می‌خواهید که توانایی بخشی از محصول‌تون رو تست کنید و حداقل نیازهای مشتری رو برآورده کنید و این ممکنه به مرور زمان تغییر کنه، ولی همونطور که اطمینان شما به الگوی (رفتاری) تیپ شخصیتی مشتری افزایش پیدا می‌کنه، کمینه محصول پذیرفتنی هم به آرامی رشد می‌کنه.

هدف کمینه محصول پذیرفتنی

هدف کمینه محصول پذیرفتنی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

هدف کمینه محصول پذیرفتنی - هدف کمینه محصول پذیرفتنی چیه؟ نگاهی به لیست بیاندازید و پاسخ مناسب رو انتخاب کنید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟