نیاز

شما اینجا هستید

مسکن‌ها-مشکل یا نیاز

مسکن‌ها-مشکل یا نیاز

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

در این راستا تابحال، من درباره مساله یا نیاز به عنوان بخشی از محصول صحبت کرده‌ام.

و می‌خواهم به شما یادآوری کنم که جالبه بین ...

حل یک مساله و یا اینکه فردی که یک مشکل حسابداری داره یا یک واژه‌پرداز لازم داره،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟