نگهداری مشتریان

شما اینجا هستید

نگهداری مشتریان در کانال وب موبایل

نگهداری مشتریان در کانال وب موبایل

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بیایید نگاهی بندازیم به نگهداری مشتریان در کانال وب/موبایل.

(کانال) وب/موبایل هم تقریبا به صورت کامل مشابه کانال‌های فیزیکی کار می‌کنه—نگهداری مشتریان.

نگهداری مشتریان در کانال فیزیکی

نگهداری مشتریان در کانال فیزیکی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

ما در مورد جلب مشتریان در کانال فیزیکی صحبت کردیم، اما چیزی که واقعا جالبه اینه که

بیشتر استارتاپ‌ها به نوعی فراموش می‌کنند که جلب مشتری جدید، خیلی گرون‌تر از نگهداری مشتری موجوده.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟