موبایل

شما اینجا هستید

کمینه محصول پذیرفتنی وب و موبایل

کمینه محصول پذیرفتنی وب و موبایل

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

در یک محصول وب یا موبایلی، به جای ساخت یک نمونه اولیه فیزیکی،

نیاز به یک وبسایت یا نرم‌افزار با جزئیات محدود دارید که برای دریافت بازخورد مشتری در دسترس باشه.

منظور از سطح پایین جزئیات چیه؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟