منابع کلیدی

شما اینجا هستید

چهار گروه منابع کلیدی در استارتاپ

چهار گروه منابع کلیدی در استارتاپ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

منابع کلیدی شامل منابع فیزیکی منابع مالی، منابع انسانی، و منابع فکری هستند. برای منابع فیزیکی، ممکنه در ابتدا اینطور به نظر برسه که به نوعی موضوع بدیهیه، که این شامل تجهیزات و امکانات شرکت‌تون و همینطور محل دفترتون، می‌شه. اینکه موقعیت شرکت‌تون در مرکز شهری جوان

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء منابع کلیدی

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء منابع کلیدی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

منابع کلیدی یکی از اجزای مهم برای هر کسب و کاره و در این درس با کمک پروفسور بلنک با این مفهوم بیشتر آشنا می‌شیم و به اهمیت و کاربردش در مرحله راه اندازی کسب و کار برای استارتاپ پی می‌بریم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟