منابع کلیدی

شما اینجا هستید

چهار گروه منابع کلیدی در استارتاپ

چهار گروه منابع کلیدی در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

منابع کلیدی استارتاپ

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء منابع کلیدی

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء منابع کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

در قسمت بعدی، می‌خواهید به این موضوع فکر کنید که منابع کلیدی کسب و کارتون چه منابعی هستن؟

به چه چیزهایی (منابعی) برای به راه افتادن این کسب و کار احتیاج دارید؟ چه دارایی‌هایی مهم هستند؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟