منابع مالی

شما اینجا هستید

آزمون منابع مالی استارتاپ-پاسخ

آزمون منابع مالی استارتاپ-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب، این خیلی بدیهیه که اگر شما در حال جمع‌آوری سرمایه‌ هستید، رفتن سراغ دوستان و بستگان

یا وبسایت‌های جمع‌سپاری مثل کیک‌استارتر یا سرمایه فرشتگان یا سرمایه‌گذاران خطرپذیر یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری،

آزمون منابع مالی استارتاپ

آزمون منابع مالی استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بنابراین بیایید نگاهی بندازیم به این فهرست منابع مالی،

شامل دوستان، وبسایت‌های جمع‌سپاری مالی، فرشتگان کسب و کار سرمایه‌گذاران خطرپذیر، ... ،

کدوم یکی از این‌ها رو شما برای تأمین منابع مالی کسب و کارتون استفاده می‌کنید

منابع مالی استارتاپ

منابع مالی استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

و این‌ نکته ما رو به سمت منابع مالی هدایت می‌کنه،

اینکه شما چطور قصد دارید این استارتاپ رو

از زمین بلند کنید،

چنانچه اگر شما روی یک اپلیکیشن وب/موبایل یا رایانش ابری کار ‌کنید،

در واقع این کاملا امکان‌پذیره

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟