منابع در استارتاپ، فعالیت‌ها در استارتاپ

شما اینجا هستید

منابع، فعالیت‌ها و هزینه‌ها در استارتاپ

منابع، فعالیت‌ها و هزینه‌ها در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

امروز، قصد داریم در مورد منابع،

فعالیت‌ها و هزینه‌ها صحبت کنیم و تبریک می‌گم،

این آخرین درس شما در این دوره‌ست.

تا اینجا، شما تا حدود زیادی با مواردی از بوم مدل کسب و کار آشنا شدید؛

ما درباره ارزش پیشنهادی،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟