منابع انسانی

شما اینجا هستید

منابع انسانی در استارتاپ

منابع انسانی در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

یکی دیگر از منابع کلیدی افراد مورد نیازمون هستند، ما بعضی اوقات برای این مورد از عبارت فانتزی منابع انسانی استفاده می‌کنیم ولی من به افراد مشغول در یک استارتاپ به عنوان دو مقوله مجزا فکر می‌کنم، یکی پیدا کردن کارکنان شایسته برای کار در استارتاپ، و دیگری مربوطه به شما به عنوان بنیانگذار

درس شم کسب و کار - مقدمه

شم کسب و کار - مقدمه

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

دوره «شم کسب و کار» بازخورد، با بررسی مولفه‌های ساده اما اصلی کسب و کار، تلاش می‌نماید دید جامع‌تری نسبت به بررسی روندهای موثر بر کسب و کار خود داشته و با تحلیل وضع موجود تصمیمات بهتری برای نیل به اهداف کسب و کار خود برداریم

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟