مطابقت با بازار

شما اینجا هستید

مطابقت با بازار-پاسخ

مطابقت با بازار-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو پاسخ مربوط لینکدینه، دو طرف برای این بازار وجود داره.

کارمندان به عنوان یک بخش مشتریان وجود دارند و استخدام‌کنندگان هم در طرف دیگه وجود دارند.

مطابقت با بازار

مطابقت با بازار

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

همانگونه که بحث کردیم برخی از کسب و کارها چندوجهی‌اند.

در این حالت، اجازه بدید نگاهی به بازار دوطرفه بندازیم و این بازار رو با

کسب و کار متناسب با خودش تطبیق بدیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟