مطابقت با بازار

شما اینجا هستید

مطابقت با بازار-پاسخ

مطابقت با بازار-پاسخ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

کارمندان به عنوان یک بخش مشتریان وجود دارند و استخدام‌کنندگان هم در طرف دیگه وجود دارند. برای (شرکت) ویزا، شما بانک‌ها و بازرگانان رو خواهید داشت. برای eBay، شما فروشنده و خریدار رو خواهید داشت. و در (روزنامه) نیویورک تایمز و تقریبا همه روزنامه‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها، گوگل، شما ...

مطابقت با بازار

مطابقت با بازار

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

ارزش‌های پیشنهادی در مطابقت با بازار چندوجهی - همانگونه که بحث کردیم برخی از کسب و کارها چندوجهی‌اند. در این حالت، اجازه بدید نگاهی به بازار دوطرفه بندازیم و این بازار رو با کسب و کار متناسب با خودش تطبیق بدیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟