مصاحبه با مشتری

شما اینجا هستید

صحبت کردن با مشتریان

صحبت کردن با مشتریان

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

در ارزش پیشنهادی، هدف یافتن کمینه محصول پذیرفتنیه. و در بخشهای مشتریان هدف، درک جزئیات ... الگوی (رفتاری) از تیپ یا خصیصه‌های شخصیتی مشتریانه. و دوباره، تعامل این دو، معادل تناسب محصول با بازاره. در اینجا شاید به اندازه کافی نتونم تأکید کنم، که بوم مدل کسب و کار فقط یک نقطه شروعه.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟