مشتریان

شما اینجا هستید

انواع مشتریان

انواع مشتریان

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

برای این آزمون، اجازه بدید یک مثال رو در ...

جائیکه فروش نرم‌افزار اطلاعات (تحلیل اخبار بازار) کسب و کار به ...

یک مشتری سازمانی، یک کسب و کار بزرگ مطرحه، در نظر بگیریم.

و چرا شما عناوین زیر رو

مشتریان در متن کارآفرینی استارتاپی

مشتریان در متن کارآفرینی استارتاپی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

چیزهای دیگری هم وجود داره که باید در بخش‌های مشتریان در نظر گرفته بشه، علاوه بر ...

کارهایی که مشتری می‌خواهد انجام بشه، دردها و دستاوردها، و اون عبارته از اینکه مشتری کیه؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟