مشارکت غیرانتفاعی

شما اینجا هستید

مشارکت غیرانتفاعی و استارتاپ‌ها

مشارکت غیرانتفاعی و استارتاپ‌ها

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که استارتاپ‌ها مرتکب می‌شن قاطی کردن اتحاد استراتژیک با مشارکت انتفاعی که شما در روز اول بهش نیاز ندارید. در یک بازار موجود، شما در واقع ممکنه به این افراد نیاز داشته باشید، اما در بازار بخش‌بندی شده مجدد و مشخصا در یک بازار جدید، این‌ها رو برای ایمان‌آورندگان زودهنگام

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟