مشارکت غیرانتفاعی

شما اینجا هستید

مشارکت غیرانتفاعی و استارتاپ‌ها

مشارکت غیرانتفاعی و استارتاپ‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

همونطور که پیشتر گفتم، یکی از بزرگترین اشتباهاتی که استارتاپ‌ها مرتکب می‌شن قاطی کردن اتحاد استراتژیک

با مشارکت انتفاعی برای اون چیزیه که شما در روز اول بهش نیاز دارید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟