مربی استارتاپ

شما اینجا هستید

مربیگری و مشاوره~GROW مدل منتخب بازخورد در مربیگری مهارت‌های کسب و کار

مربیگری و مشاوره راه اندازی کسب و کار با توسعه و تقویت مهارت‌های راه اندازی استارتاپ و کسب و کارهای نوپای کوچک در بازخورد با استفاده از مدل GROW صورت می‌گیرد. این مدل به مربیان این امکان را می‌دهد تا به صورت گام به گام و مرحله‌ای طی مسیر راه اندازی و توسعه کسب و کار را تسهیل نموده و به حصول نتیجه کمک می‌نماید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟