مراحل کشف مشتری

شما اینجا هستید

مراحل کشف مشتری - پاسخ

مراحل کشف مشتری - پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

و بنابراین مراحل کشف مشتری شروع می‌شه با ...

۱) بیان فرضیاتتون،

۲) آزمون مشکل، ۳) آزمون راه حل،

و ۴) ممیزی و تأیید مطابقت یا چرخش.

مراحل کشف مشتری

مراحل کشف مشتری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

پیشتر به چهار مرحله کلی فرآیند توسعه مشتری نگاهی داشتیم.

اما اکنون بیایید به خود مرحله کشف مشتری نگاهی بندازیم،

و مراحلش رو مرتب کنیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟