مراحل کشف مشتری

شما اینجا هستید

مراحل کشف مشتری - پاسخ

مراحل کشف مشتری - پاسخ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

ترتیب مراحل کشف مشتری در فرآیند توسعه مشتری و بنابراین مراحل کشف مشتری شروع می‌شه با ... ۱) بیان فرضیاتتون، ۲) آزمون مشکل، ۳) آزمون راه حل، و ۴) ممیزی و تأیید مطابقت یا چرخش.

مراحل کشف مشتری

مراحل کشف مشتری

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

کشف مشتری شامل چه مراحلیه؟ پیشتر به چهار مرحله کلی فرآیند توسعه مشتری نگاهی داشتیم. اما اکنون بیایید به خود مرحله کشف مشتری نگاهی بندازیم، و مراحلش رو مرتب کنیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟