مدل درآمدی کلیدی

شما اینجا هستید

پرسش‌های مدل درآمدی کلیدی

پرسش‌های کلیدی مدل درآمدی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

برخی از پرسش‌های مدل درآمدی؛ این‌هاست. اون چه چیزیه که مشتریان من براش پرداخت می‌کنند؟ ارزش (محصولم) در چیه؟ وقتی اون‌ها به شرکت من و محصولاتم نگاه می‌کنند، چه چیزی رو می‌بینند؟ به هر حال، اون‌ها چه ظرفیت یا توانی بر پرداخت دارند؟ اون‌ها ممکنه عاشق (محصولم) باشند. 

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟