مدل درآمدی کلیدی

شما اینجا هستید

پرسش‌های مدل درآمدی کلیدی

پرسش‌های مدل درآمدی کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

برخی از پرسش‌های مدل درآمدی؛ این‌هاست.

اون چه چیزیه که مشتریان من براش پرداخت می‌کنند؟

ارزش (محصولم) در چیه؟ وقتی اون‌ها به شرکت من و محصولاتم نگاه می‌کنند، چه چیزی رو می‌بینند؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟