مدل‌های کمکی جریان‌های درآمدی

شما اینجا هستید

مدل‌های مستقیم و کمکی جریان‌های درآمدی استارتاپ

مدل‌های مستقیم و کمکی جریان‌های درآمدی استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

نوع دیگه‌ی فروش یک فروش واقعی داراییه،

فروش مستقیم. این فروش حق مالکیت یک

محصول فیزیکیه. و در یک کانال فیزیکی

برخی از بهترین نمونه‌ها شامل، می‌دونید، خرید

خودرو می‌شه. فورد یا جنرال موتورز یا نیسان یا

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟