مثال استارتاپ علوم زیستی

شما اینجا هستید

مثال استارتاپ علوم زیستی - ای کولی

مثال استارتاپ علوم زیستی - ای کولی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

جستجوی گوگل یک بازار چندوجهی بسیار ساده بود، که فقط دو وجه داشت. در یک طرف کاربران وجود داشتند، و (در طرف دیگه) پرداخت‌کنندگان وجود داشتند. ولی آیا این بوم می‌تونه با چیزی پیچیده‌تر از این هم کار کنه، مانند آنچه در علوم زیستی وجود داره؟ از اینرو این نمونه‌ای از یک بوم مدل کسب و کار از یک شرکت ...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟