ماتریس محصول کانال

شما اینجا هستید

ماتریس محصول کانال شما-پاسخ

ماتریس محصول کانال شما-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

اما خبر خوب، اینه که در واقع پاسخ درست/غلط وجود نداره.

همونطور که در ادامه این سری از ویدئوها پیش می‌ریم، خواهیم دید که چطور شما

در انتها گزینه‌ای که برای شرکت‌تون مناسبه رو انتخاب خواهید کرد.

ماتریس محصول کانال شما

ماتریس محصول کانال شما

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

با فکر کردن به ماتریس ۲ * ۲ روی آخرین اسلاید، پرسش واقعی برای شما اینه که --

چطور محصول‌تون به دست مشتری می‌رسه؟

من فکر می‌کنم پرسش اصلی با این شروع می‌شه که من چه نوع محصولی رو دارم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟