ماتریس محصول کانال

شما اینجا هستید

ماتریس محصول کانال شما-پاسخ

ماتریس محصول کانال شما-پاسخ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

پاسخ چالش ماتریس محصول کانال - اما خبر خوب، اینه که در واقع پاسخ درست/غلط وجود نداره. همونطور که در ادامه این سری از ویدئوها پیش می‌ریم، خواهیم دید که چطور شما در انتها گزینه‌ای که برای شرکت‌تون مناسبه رو انتخاب خواهید کرد.

ماتریس محصول کانال شما

ماتریس محصول کانال شما

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

پرسش اصلی با این شروع می‌شه که من چه نوع محصولی رو دارم. آیا محصولی دارم که ماهیتا از بیت‌های (صفر و یکی) ساخته شده یعنی – مجازیه یا اینکه محصولم یک محصول فیزیکیه. حالا، فکر می‌کنم این انتخاب آسونیه که الان باید انجامش بدین. آیا محصول‌تون فیزیکیه یا مجازیه...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟