قیمت‌گذاری

شما اینجا هستید

آزمون جریان‌های درآمدی و قیمت‌گذاری-پاسخ

آزمون جریان‌های درآمدی و قیمت‌گذاری-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه
آزمون جریان‌های درآمدی و قیمت‌گذاری

آزمون جریان‌های درآمدی و قیمت‌گذاری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو من (در درس گذشته) صرفا تفاوت بین

جریان‌های درآمدی و مدل‌های قیمت‌گذاری رو براتون توضیح دادم. ولی بیایید

به یک مثال (در این مورد) نگاهی بندازیم. پس تصور کنید من

جریان‌های درآمدی و قیمت‌گذاری

جریان‌های درآمدی و قیمت‌گذاری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو دو پرسشی که در اینجا قصد داریم در موردشون صحبت کنیم، درباره اینه که

جریان‌های درآمدی من شامل چه مواردی می‌شه؟ و بعد از اون، در

این جریان‌های درآمدی، من چطور محصولاتم رو قیمت‌گذاری کنم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟