فعالیت‌های کلیدی

شما اینجا هستید

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء فعالیت‌های کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

قسمت بعدی، فعالیت‌های کلیدی ما هست.

فعالیت‌های مهمی که در راستای این مدل، باید برای کسب و کارتون انجام بدهید، شامل چه مواردیه؟

آیا کسب و کارتون تولیدیه و محصولی فیزیکی رو می‌سازید؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟