فرضیه ها

شما اینجا هستید

دستاوردها-فرضیه‌ها

دستاوردها-فرضیه‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

و با این تفاصیل ما به تکه آخر جزئیات رسیدیم: شما چه دستاوردی تولید می‌کنید.

مشتری انتظار داره چه منافعی رو کسب کنه، چه تمایلاتی داره و یا از چه چیزی شگفت‌زده می‌شه؟

مسکن‌ها-فرضیه‌ها

مسکن‌ها-فرضیه‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

ولی همونطور که به خاطر دارید، گفتم که این فقط به قابلیت‌های محصول یا خدمتتون مربوط نمی‌شه،

بلکه به تسکین دهنده‌های درد هم ارتباط داره.

یعنی اینکه قصد دارید برای مشتری چه دردهایی رو کاهش بدید یا حذف کنید؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟