فرضیه

شما اینجا هستید

فرضیه یا حدس و گمان

فرضیه یا حدس و گمان

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

کلمه «فرضیه» در واقع یک کلمه فانتزی برای «حدس» است، و اگر واقعا حین پر کردن قسمت‌های بوم مدل کسب و کار در موردش فکر کنید، همه آنچه در این مرحله دارید، مجموعه‌ای از حدس و گمان است. همین و بس.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟