فرضیات مدل کسب و کارک

شما اینجا هستید

آزمون فرضیه

آزمون فرضیه

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

توسعه مشتری، برای درک اینه که در واقع خارج از دفتر یا محل کارتون، در واقع، در بالاترین سطح ممکن درک خودتون رو از مشکلات یا نیازهای مشتری به آزمون می‌گذارید ...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟