عدم درک صحیح از یک بازار جدید

شما اینجا هستید

پیامدهای عدم درک صحیح از یک بازار جدید

پیامدهای عدم درک صحیح از یک بازار جدید

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو پیامدهای درک یک بازار جدید برای یک استارتاپ ضروریه.

ده‌ها سال بود که عامل اصلی شکست استارتاپ‌ها به شمار می‌رفت.

در یک بازار جدید، هیچ مشتری وجود نداره، از اینرو رسیدن به درآمدزایی ممکنه سال‌ها طول بکشه.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟