عدم تناسب محصول بازار

شما اینجا هستید

چرا استارتاپ‌ها شکست می‌خورند

چرا استارتاپ‌ها شکست می‌خورند

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

با توجه به مواردی که بحث شد و با توجه به مشاهدات خودتون، فکر می‌کنید که چرا بیشتر استارتاپ‌ها شکست می‌خورند؟ آیا بخاطر اینه که بنیانگذاران دعواشون می‌شه یا ...

چرا استارتاپ‌ها شکست می‌خورند - پاسخ

چرا استارتاپ‌ها شکست می‌خورند - پاسخ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

علت شکست استارتاپ‌ها همه این موارد بالا شامل دعوای بنیانگذاران، پیچیدگی فنی محصول، عدم حذب کافی سرمایه و از همه مهمتر عدم تناسب  محصول با بازار ارزیابی می‌شه.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟