شریک

شما اینجا هستید

چرا بهتره با دیگران شریک بشید-پاسخ

چرا بهتره با دیگران شریک بشید-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب، چیزی که جالب بود مورد شماره ۱ بود، اقتصادهای مشترک.

خب، این درسته. شما هر دو یک توجیه اقتصادی برای این مشارکت دارید.

اما می‌دونید چیه؟

شماره ۲ هم به همین ترتیب، درسته، اقتصاد صرفه به مقیاس.

چرا بهتره با دیگران شریک بشید

چرا بهتره با دیگران شریک بشید

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بیایید فقط در موردش فکر کنیم.

با کدوم دلایل و توجیحات شما فکر می‌کنید که لازمه این مشارکت رو انجام بدید؟

به این فهرست نگاهی بندازید و تمامی موارد مربوط رو انتخاب کنید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟