شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها

شما اینجا هستید

شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

اگر نگاهی بندازیم به اینکه تیم جرسی اسکوئر نگران چه چیزی بود، اون چیزیه که بیشتر استارتاپ‌ها از روز اول نگرانش هستند، یعنی اینکه آیا این ارزش پیشنهادی من با بخش مشتریان مطابقت داره و آیا من تناسب بین محصول با بازار رو دارم؟ بعدش شما نگران کانال‌های توزیع‌تون و ارتباطات با مشتریاتون

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟