شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها

شما اینجا هستید

شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو، اگر نگاهی بندازیم به اینکه تیم
جرسی اسکوئر نگران چه چیزی بود،

اون چیزیه که بیشتر استارتاپ‌ها از روز اول نگرانش هستند، یعنی

اینکه خب، آیا این ارزش پیشنهادی من با

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟