سیگنال‌ها

شما اینجا هستید

سیگنال‌ها و آزمایش‌ها

سیگنال‌ها و آزمایش‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

به خاطر دارید که ما درباره علامت‌های قبولی/مردودی و آزمایش‌ها صحبت کرده‌ایم.

وقتی از ساختمان دفترتون خارج می‌شید و شروع به صحبت

با مشتریان بالقوه‌تون می‌کنید

باید چند آزمایش رو ترتیب بدید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟