سهم بازار

شما اینجا هستید

اندازه بازار و سهم بازار استارتاپ

اندازه بازار و سهم بازار استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

مورد بعدی که باید در موردش فکر کنید، اینه که برآوردتون از اندازه بازار چقدره؟

اینکه تا چه اندازه بزرگه و چه نسبتی از سهم بازار رو به صورت واقع‌بینانه می‌تونید کسب کنید؟

در واقع کانال توزیع‌تون چه تعداد محصول رو، می‌تونه بفروشه؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟