ساختار وظیفه‌ای

شما اینجا هستید

آنچه درباره سازمان استارتاپ می‌دانیم

آنچه درباره سازمان استارتاپ می‌دانیم

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

سازماندهی در یک استارتاپ به چه صورتیه؟ یعنی اگر در یک شرکت بزرگ مدیر فروش داریم، لابد من هم در استارتاپم از ابتدا به مدیر فروش احتیاج دارم یا اگر شرکت‌های بزرگ بخش بازاریابی دارند پس بخش بازاریابی لازمه ...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟