ساختار هزینه

شما اینجا هستید

هزینه‌ها و ساختار هزینه در استارتاپ

هزینه‌ها و ساختار هزینه در استارتاپ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

نهایتا به آخرین قسمت بوم مدل کسب و کار می‌رسیم. ما درباره ارزش پیشنهادی، بخش‌های مشتریان، کانال‌های توزیع و ارتباطات با مشتریان و جریان‌های درآمدی و شرکای کلیدی و منابع و فعالیت‌ها صحبت کردیم؛ و در اینجا به ساختار هزینه‌ها می‌رسیم. این به نوعی نمادین و کنایه‌آمیزه که ما به این قسمت از بوم 

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء ساختار هزینه

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء ساختار هزینه

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

یکی از اجزای اصلی مدل کسب و کار و یکی از مهمترین مواردی که هر استارتاپ در مرحله راه اندازی کسب و کار باید مورد توجه قرار بده ساختار هزینه و مخارج استارتاپ هست.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟