زمان رسیدن به سودآوری

شما اینجا هستید

زمان تا رسیدن به سودآوری-پاسخ

زمان تا رسیدن به سودآوری-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

وقتی من به یک بازار موجود نگاه می‌کنم، روشنه که اگه با نیازهای اون بازار تطابق پیدا کنید،

شما می‌تونید به زودی به سودآوری برسید.

زمان تا رسیدن به سودآوری

زمان تا رسیدن به سودآوری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

یکی از چیزهای جالب درباره انواع بازار اینه که در واقع اهرمی برای

درک زمان مورد انتظار قابلیت سودآوری از کوتاهترین تا بلندترین بازه زمانی رو در اختیارمون قرار می‌ده.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟