رشد مشتریان

شما اینجا هستید

رشد مشتریان در کانال وب موبایل

رشد مشتریان در کانال وب موبایل

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

آخرین مرحله، رشد دادن مشتریان در کانال وب/موبایله.

اگر به خاطر داشته باشید ما در اینجا از سمت چپ شروع کردیم. و در خصوص رسانه‌های رایگان و هزینه‌بر صحبت کردیم.

مشتریان رو جلب کردیم، اکتساب‌شون کردیم و فعال‌سازی‌شون کردیم.

رشد مشتریان در کانال فیزیکی

رشد مشتریان در کانال فیزیکی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

گام بعدی در این قیف یادآوری اینه که همونطور که تا اینجا درباره جلب مشتریان صحبت کردیم

و همچنین با هم درباره نگهداری مشتریان صحبت کردیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟