رتبه بندی

شما اینجا هستید

دستاوردها-رتبه‌بندی

دستاوردها-رتبه‌بندی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

تا حدود زیادی مانند رتبه‌بندی دردها، از شما می‌خوام درباره رتبه‌بندی دستاوردها هم فکر کنید.

و از اینرو، درباره‌ش فکر کنید و لیستی از هر دستاوردی که محصولات و خدمات‌تون ایجاد می‌کنه،

بر اساس تناسب اون با (بخش) مشتری‌، تهیه کنید.

مسکن‌ها-رتبه‌بندی

مسکن‌ها-رتبه‌بندی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

چند تاکتیک برای سر درآوردن از دردها؛ یکی اینکه چطور اولویت هر دردی که محصولات ...

و/یا خدمات‌تون اون‌ها ر‌و برای مشتری، رفع می‌کنند، بر اساس شدت اهمیتش رتبه‌بندی کنیم و آنچه که ...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟