رتبه بندی

شما اینجا هستید

دستاوردها-رتبه‌بندی

دستاوردها-رتبه‌بندی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

روش‌های شناسایی دستاوردهای مشتری از ارزش پیشنهادی

مسکن‌ها-رتبه‌بندی

مسکن‌ها-رتبه‌بندی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

روش‌های دریافتن دردهای مشتریان

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟