رتبه‌بندی

شما اینجا هستید

رتبه‌بندی و یک روز در زندگی مشتری

رتبه‌بندی و یک روز در زندگی مشتری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

حالا، یک راه ساده برای اینکه شروع کنید ...

کار با فرضیه‌هاتون در مورد بخش مشتریان رو، اولویت‌بندی

هر کار مطابق با اون چیزیه که باور دارید

اهمیتش برای مشتری بیشتره.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟