دستاوردهای مشتری

شما اینجا هستید

دستاوردهای مشتری

دستاوردهای مشتری

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

یک مولفه کلیدی دیگه، از درک مشتریان درک دستاوردهای مشتریه، که یک شیوه فانتزی برای گفتن اینه که مشتریان انتظار چه مزیت‌ها و منافعی رو با (استفاده از محصول) دارند، یا چه تمایلاتی دارند، تا علاوه بر کارهایی که می‌خواهند انجام بشه می‌خواهند با استفاده از محصول یا خدمت‌تون، به چه هدفی برسند؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟