دستاوردهای مشتری

شما اینجا هستید

دستاوردهای مشتری

دستاوردهای مشتری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

یک مولفه کلیدی دیگه، از درک مشتریان

درک دستاوردهای مشتریه، که یک شیوه فانتزی برای گفتن اینه که

مشتریان انتظار چه مزیت‌ها و منافعی رو با (استفاده از محصول) دارند،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟