دستاوردها

شما اینجا هستید

دستاوردها-رتبه‌بندی

دستاوردها-رتبه‌بندی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

تا حدود زیادی مانند رتبه‌بندی دردها، از شما می‌خوام درباره رتبه‌بندی دستاوردها هم فکر کنید.

و از اینرو، درباره‌ش فکر کنید و لیستی از هر دستاوردی که محصولات و خدمات‌تون ایجاد می‌کنه،

بر اساس تناسب اون با (بخش) مشتری‌، تهیه کنید.

دستاوردها-فرضیه‌ها

دستاوردها-فرضیه‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

و با این تفاصیل ما به تکه آخر جزئیات رسیدیم: شما چه دستاوردی تولید می‌کنید.

مشتری انتظار داره چه منافعی رو کسب کنه، چه تمایلاتی داره و یا از چه چیزی شگفت‌زده می‌شه؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟