درک نیاز مشتری

شما اینجا هستید

توسعه محصول آبشاری

توسعه محصول آبشاری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

روش توسعه آبشاری فرض می‌کنه از ابتدا نیاز مشتری رو به درستی درک می‌کنیم و پیامدش اینه که فرض می‌کنیم تمام قابلیت‌های مورد نیاز مشتری برای محصول رو هم می‌شناسیم

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟