دردهای مشتری

شما اینجا هستید

دردهای مشتری

دردهای مشتری

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

آخرین قطعه در پازل درک بخش‌های مشتریان درک دردهای اون‌هاست. ما درباره کارهای شگفت‌انگیزی صحبت کردم که برای اون‌ها انجام می‌دیم ... که می‌تونه اون‌ها رو خوشحال کنه. اما چه چیزهایی هستند که می‌تونیم مشتری رو از شرشون خلاص کنیم، به نوعی شبیه اینه که با یک تیر در پشت‌شون، این طرف و اون‌طرف می‌رن،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟