دردهای مشتری

شما اینجا هستید

دردهای مشتری

دردهای مشتری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

حالا، آخرین قطعه در پازل درک بخش‌های مشتریان

درک دردهای اون‌هاست.

ما درباره کارهای شگفت‌انگیزی صحبت کردم که برای اون‌ها انجام می‌دیم ...

که می‌تونه اون‌ها رو خوشحال کنه.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟