درآمدها

شما اینجا هستید

درآمد و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

درآمد و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب، یک دیگه از موارد جالب اینه

که ما تیم‌هایی رو داریم که این فعالیت‌ها رو انجام می‌دهند ...

و تیم جرسی اسکوئر یکی از بهترین نمونه‌های اون‌هاست که

شروع کردن به جمع‌آوری پارامترهای اقتصاد‌ی واحد کاری‌شون،

درآمدهای جرسی اسکوئر ۲

درآمدهای جرسی اسکوئر ۲

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

پس بیایید نگاهی بندازیم و ببینیم

تیم جرسی اسکوئر ما، با کنار هم قرار دادن اجزای

جریان درآمدی‌شون چطور عمل می‌کنه، یعنی اینکه چقدر

پول، هر یک از بخش‌های (مشتری‌ها) مایلند که بپردازند

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟