خطرات

شما اینجا هستید

خطرات شرکای کلیدی

خطرات شرکای کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب، این عالی به نظر می‌رسه. شرکای (کلیدی) شگفت‌انگیز به نظر می‌رسند، ولی با این مشارکت‌ها چه مشکلی ممکنه به وجود بیاد؟

بیایید نگاهی بندازیم به ریسک‌های انجام مشارکت.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟