خروجی استارتاپ

شما اینجا هستید

عاقبت استارتاپ

عاقبت استارتاپ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

عاقبت و سرانجام کار یک استارتاپ به کجا ممکنه ختم بشه؟ چه اتفاق‌هایی می‌تونه برای یک استارتاپ بیوفته؟ به لیست زیر نگاه کنید و تمام گزینه‌های ممکن رو تیک بزنید...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟