خدمات

شما اینجا هستید

ارزش پیشنهادی خدمات

ارزش پیشنهادی خدمات

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

ارزش پیشنهادی برای شرکتی که خدمات می‌فروشه هم تا حدودی از همین قبیل موارد تشکیل شده. فقط لازمه از خودتون بپرسید که خدمات محوری که بخشی از ارزش پیشنهادی‌تون باشه، کدامند. مشاوره، مدل کوتاه کردن مو، مشاوره سرمایه‌گذاری و ...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟