حدس و گمان

شما اینجا هستید

فرضیه یا حدس و گمان

فرضیه یا حدس و گمان

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

وقتی همه قسمت‌های بوم رو با هم ترکیب کنیم، مجموعه‌ای از فرضیه‌ها داریم.

چیزی که جالبه خود کلمه «فرضیه»‌ها است ...

من اسمش رو کلمه 50 دلاری گذاشتم.

چراکه واقعا به نظر بسیار مهم می‌آد،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟