جلب مشتریان

شما اینجا هستید

جلب مشتریان در کانال وب و موبایل

جلب مشتریان در کانال وب و موبایل

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

در اینجا، بیایید نگاهی بیندازیم به قیف وب/موبایل.

حالا، چیزی که واقعا جالبه اینه که در قیف وب/موبایل—بخش جلب مشتریان قیف

در واقع بسیار ساده است، حداقل در نگاه اول.

جلب مشتریان در کانال فیزیکی

جلب مشتریان در کانال فیزیکی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بیایید نگاهی بندازیم به جلب مشتریان برای کانال فیزیکی. در اینجا، این به چه معنیه.

فرض کنید شما شرکت جت‌بلو هستید و به تازگی یک مسیر خط هوایی از لاگاردیا

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟