جریان محصول درآمد

شما اینجا هستید

ترسیم نمودار جریان محصول درآمد استارتاپ

ترسیم نمودار جریان محصول درآمد استارتاپ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

این نمودار رو برای هردو مورد جریان‌های درآمدی و قیمت‌گذاری‌تون ترسیم کنید، و می‌خواهم که در واقع اعداد و ارقام خودتون رو جاگذاری کنید. پس بیایید فرض کنیم این شرکت شماست که در اینجا قرار داره. آنچه که شما کشف کرده‌اید می‌گه سه بخش متفاوت از مشتری‌ها وجود دارند؛ به اون‌ها نگاه کنید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟