جریان درآمدی

شما اینجا هستید

اشتباهات رایج در مورد جریان درآمدی

اشتباهات رایج در مورد جریان درآمدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

اجازه بدید به شما یادآوری کنم دلیل اینکه این درس رو خیلی

دوست دارم، اینه که یک سری از اشتباهات عمومی و رایج

وجود داره که کارآفرینانی که بار اولشونه و حتی کارآفرینان باتجربه،

در تفکرات‌شون درباره درآمد و

شما چطور پول در می‌آورید - جریان درآمدی

شما چطور پول در می‌آورید - جریان درآمدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

امروز قصد داریم در مورد مدل‌های درآمدی

صحبت کنیم. به بیان خیلی ساده، اینکه چطور

شرکت شما پول درمیاره. از اینرو در درس‌های اخیر

ما درباره ارزش پیشنهادی، بخش‌های

مشتریان، کانال‌های توزیع، ارتباطات با

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء جریان‌های درآمدی

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء جریان‌های درآمدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

قسمت بعدی، مربوط به جریان‌های درآمدزایی است. اینکه عملاً چطور پول در‌می‌آوری ...

از فروش محصولات و یا خدمات، به هر یک از بخش‌های مشتریانتون؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟