جریان درآمدی

شما اینجا هستید

اشتباهات رایج در مورد جریان درآمدی

اشتباهات رایج در مورد جریان درآمدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

اشتباهات رایج در مورد جریانات درآمدی

شما چطور پول در می‌آورید - جریان درآمدی

شما چطور پول در می‌آورید - جریان درآمدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

مدل (جریان) درآمدی - چطور پول درمی‌اوریم؟

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء جریان‌های درآمدی

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء جریان‌های درآمدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

قسمت بعدی، مربوط به جریان‌های درآمدزایی است. اینکه عملاً چطور پول در‌می‌آوری ...

از فروش محصولات و یا خدمات، به هر یک از بخش‌های مشتریانتون؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟