جرسی اسکوئر

شما اینجا هستید

ارزش پیشنهادی جرسی اسکوئر

ارزش پیشنهادی جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

حالا بیایید به تیم «جرسی اسکوئر» خودمون نگاهی بیاندازیم ...

به عنوان نمونه و ببینیم چگونه تونستن به ...

ارزش پیشنهادی‌شون برسند. حالا چیزی که جالبه اینه که اگر ...

به خاطر داشته باشید، ارزش پیشنهادی علاوه بر توصیف

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟