توسعه

شما اینجا هستید

توسعه کسب و کار مشترک

توسعه کسب و کار مشترک

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

نوع بعدی مشارکت، ممکنه توسعه کسب و کار مشترک باشه، ترفیع و پیشبرد مشترک محصولات مکمل. ممکنه یکی از طرفین، بازیگر اصلی (مسلط) بازار باشه. بهترین مثال این مورد در صنعت رایانه، شرکت اینتل بود. در اونجا، به صورت تاریخی، تراشه‌ها داخل برد رایانه قرار می‌گرفتند، جاییکه مصرف‌کننده ...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟